مهندسی خوشبختی

مهندسی خوشبختی

مهندسی خوشبختی 215 313 راضیه منشئی

برگرفته از کتاب مهندسی خوشبختی

محمد پیام بهرامپور

از جمله عوامل اصلی خوشبختی و احساس رضایت از زندگی کیفیت روابط اجتماعی و شغل و کسب درآمد شماست. بنابراین برای ارتقاء کیفیت زندگی بایستی کاری کنیم که از روابط با دوستان، آشنایان و خانواده و همچنین شغل خود لذت ببریم. در این زمینه خواندن کتاب، شرکت در سمینارها و دوره های آموزشی و یادگیری مداوم و بهبود استفاده از وقت کمک شایانی به ما خواهد کرد. از جمله رفتارهای غیر سالم انسانی غرزدن و تلاش برای تغییر دیگران است. ما فقط میتوانیم خودمان را تغییر دهیم و با تغییر ما خودبخود رفتار اطرافیانمان نیز تغییر خواهد کرد.

 

جعبه ابزار مهندسی خوشبختی شامل متر ارتباطات، چسب های رابطه ای، فازمتر خودآگاهی، چکش تعهد و مسئولیت پذیری و پیچ گوشتی اشتباهی میباشد.

با کمک متر ارتباطی با پرسیدن و مطرح کردن سئوالات مناسب سعی در بهبود روابط خود کنید. از حدس کردن و قضاوت دیگران به شدت پرهیز کنید.

با کمک چسب های رابطه با احترام به اطرافیان و استفاده از واژگان مثبت روابط خود را محکمتر کنید.

با کمک فازمتر خودآگاهی و استفاده از نظر دیگران اطلاعات مفید خود را بالا ببریم.

بی تعهدی و مسئولیت گریزی بسیار مشکل ساز است. با مسئولیت پذیری و متعهد شدن افراد است که مسائل قابل حل میشود. با کمک چکش تعهد گیری تلاش کنید از این پس انسان متعهدی باشید. فکر کنید چه کاری میتوانید انجام دهید تا همیشه به بهترین شکل به امور رسیدگی و به قول خود پای بند باشید.

با کمک پیچ گوشتی اشتباهی تا میتوانیم خود را اصلاح کنیم. به جای اینکه از چراهای دیگران بپرسید چرایی خود را پاسخ دهید. از مهمترین کارها اینست که یک چرایی بزرگ برای خود تعیین کنیم و از خود بپرسیم رسالت من چیست و میخواهم چه اثری از خود در این دنیا باقی بگذارم.

پیشنهاد ما به شما استفاده از محصولات سایت و شرکت در سمینارها و کارگاهها و دوره های آموزشی است. گاهی خواندن یک کتاب، تماشای یک برنامه مفید تلویزیون، خواندن یک مقاله، شنیدن یک فایل صوتی و یا شرکت در یک سمینار یا دوره آموزشی مسیر زندگی انسان را به درستی تعیین میکند.

 

موفق باشید

 

 

ایمیل

manshaeir@gmail.com

با ما تماس بگیرید

۰۹۱۳۳۷۰۱۳۳۹

© 2021 کلیه حقوق محفوظ است. طراحی و اجرا R.D