بسته چالش 30 روزه متحول کردن زندگی با صبح جادویی

مراحل شروع چالش 30 روزه متحول کردن زندگی با صبح جادویی مرحله اول: بسته چالش 30 روزه متحول کردن زندگی با صبح جادویی را آماده کنید. برنامه هایی که میخواهید داشته باشید و عادتهای خوبی که میخواهید به زندگیتون اضافه کنید یادداشت کنید. ما در اینجا یک نمونه بسته را برای شما آماده کرده ایم […]

سه لیست که زندگی شما را متحول خواهد کرد.

سه لیست که زندگی شما را متحول خواهد کرد. “موفقیت مانند پرنده ای است که هر چقدر آن را دنبال کنید فرار میکند، شما باید تبدیل به انسانی شوید که پرنده موفقیت با میل و رغبت بر روی شانه های شما بنشیند.” جیم ران میگه موفقیت چیزیست که شما با شخصی که به آن تبدیل […]