5 استراتژی برای ریشه کن کردن عادات بد در زندگی)

1. کشف محرکها: ابتدا بررسی کنید چه چیزهایی شما را در انجام عادات بد تحریک میکند.

2. پاک سازی خانه: از هر چیزی که عادتهای بد را تحریک میکند دوری کنید.

3. جایگزین کردن: چه کار یا رفتاری را میتوانید جایگزین آن عادت بد کنید.

4. آرام آغاز کنید: با قدمهای کوچک به آرامی آنها را از بین ببرید.

5. بپرید: سریع وارد عمل شوید و زود با شرایط جدید سازگار شوید.

بطور متوسط میتوان هر 3 ماه یکی از عادات بد خود را انتخاب و برای 30 روز از آن دوری کنید…سخت است ولی ارزش تحمل سختی را دارد…

 

برای ایجاد عادات خوب نیاز به تلاش، زمان و ممارست داریم، اگر واقعا میخواهید یک عادت خوب را حفظ کنید مطمئن شوید حداقل روزی یک بار به آن توجه می کنید.

7 استراتژی برای ایجاد عادات خوب در زندگی)

1. خود را برای موفقیت آماده نگه دارید: زمان خاصی را برای انجام کارهایی در راستای رسیدن به هدفتان مشخص کنید.

2. به اضافه کردن فکر کنید نه کم کردن: سعی کنید بیشتر چیزهای باارزش را به زندگی اضافه کنید تا آن را غنی تر کنید. مثل ورزش، عکاسی

3. بخشی از کارهایتان را به دیگران بگویید: از فرد عاقلتری بخواهید مراقب شما و رفتار و عملکردهایتان باشد.

4. یک همراه موفقیت بیابید: همراه با او به انجام کارها بپردازید… مثلا همراه پیاده روی

5. رقابت و رفاقت: در کنار کارجدید و دوستی رقابت سالم ایجاد کنید.

6. جشن بگیرید: در طول مسیر برای بعضی از موفقیتهای خود جشن بگیرید و پاداشی به خودتان بدهید.

7. صبور باشید: ایجاد عادتهای جدید زمان بر است پس لطفا صبور باشید و تا رسیدن به آن عادت خوب تلاش کنید.

 

از کتاب اثر مرکب دارن هاردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.